Kazan, yakıtın kimyasal enerjisinin yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı kaptır.Yakıt yanma odası (ocak) adı verilen kapalı bölümde bir brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasında ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.

Birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanmasıyla kaskad sistem oluşur. Kaskad sistem, özel kontrol panalleri ile birden fazla duvar tipi yoğuşmalı kazanı paralel çalıştırmak ve tek bir kazan gibi kullanmak mümkündür. Kaskad sistemde bütün kazanlar modülasyonlu olarak çalışmaktadır ve kazanlara otomatik olarak rotasyon uygulanmaktadır.

Ülkemizde ısıtma tesisatlarında bireysel sistem uygulamaları her geçen gün artmış ve Bireysel Isıtma Sistemlerinde kombi tercih edilmiştir.Avantajlı bir ısınma şeklidir. Kullandığımız kadar yakar ve yaktığımız kadar öderiz. Su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Kombiler sessiz çalışan cihazlardır. Az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler.
Kombilerde baca tepmesine ve çekmesine, aşırı ısınmalara, alev sönmesine, donmaya ve gaz kaçağına karşı her türlü önlem alınmıştır. Kombiler yanma havasının temini yönünden bacalı, baca fanlı ve hermetik olmak üzere üçe ayrılırlar.

Radyant ısıtıcılar genel olarak büyük hacimli, yüksek tavanlı yapılarda (fabrika, spor salonu gibi) tercih edilmektedirler. Doğal güneş ışınımı prensibiyle çalışan radyant ısıtıcılar verimli ve düşük tüketimli ısıtmayı mümkün kılmaktadırlar.Radyant ısıtıcılar arada bir taşıyıcı ortam (hava, su gibi) olmaksızın direkt ısıtılması istenen objelerin ısınmasını sağlar. Böylece çok yüksek hacimlerde kullanılmayan yüksek bölgelerin gereksiz yere ısıtılmasının da önüne geçilmiş olur. Radyant ısıtıcılar sayesinde özellikle fabrikalarda %30-%50 arasında enerji tasarrufu yapabilmek mümkün hale gelmiştir.

Isıtılan hacimlerin pencere önleri en soğuk olan yerlerdir. Bu nedenle radyatörlerin pencere altına yerleştirilmesi tercih sebebidir. Isı kaybı büyük, pencere sayısı çok olan hacimlerde her pencere önüne ısıtıcı yerleştirilmesi, ısının düzgün bir şekilde dağıtılması için uygun olur.
Radyatörün iç duvar yüzeyine yerleştirilmesi zorunlu hale gelirse, radyatör dış yüzey alanlarının büyük orandaki kısmı dış duvar yüzlerine paralel konumlu olmalıdır. Mobil sistem ise radyatörlere giden sıcak su ve dönen soğuk su boruları koruyucu kılıf içinde döşenmektedir. Radyatörlü ısıtma sistemlerinde en iyi kalorifer tesisatı yöntemidir. Plastik borunun beton altında ömrü yüzyıllar ile belirtilir. Çok düşük ihtimalle de olsa borunun zarar görmesi halinde, kılıf içindeki boru çekilir ve yerine yeni boru itilir. Herhangi bir tıkanıklık veya su kaçağı durumunda borunun geçtiği yerleri kırıp açmak gibi yapıyı bozacak müdahalelere gerek yoktur.

Bu sistemlerde, 30-50 °C sıcak su kullanılarak istenilen düzeyde ısı veren bir verim elde edilir. Yerden ısıtma sistemiyle zemin altına döşenen izolasyonun üzerine yerleştirilen plastik borularda (PE-X, PE-Xb, PE-Xc, PE-RT) sıcak su dolaştırılması sonucu ortamın, insan vücuduna en uygun yöntem olan serbest taşınım ve ışınım yöntemi ile sağlıklı ısıtması gerçekleştirilir. Dolaştırılan düşük sıcaklıktaki su sayesinde daha az enerji harcanır. Yapı elemanları ısındığından dolayı dışarıdaki anlık ısı değişimi ya da mekanın havalandırılması sonucu ısı hemen kaybolmaz. Aynı zamanda döşeme altı kullanılan izolasyon malzemeleri (EPS, naylon branda) ses ve ısı yalıtımı yapar. Sulu yerden ısıtma sisteminde estetik olarak kolayca gizlenebilen birkaç ağızlı kollektör bulunur. Bu sayede her oda modülasyonu ayrı vana ile manuel, termostatik ve otomatik kontrol edilebildiğinden, ihtiyaca ve yaşayan sakinlerin isteğine göre kolaylıkla ayar yapma olanağı da sağlanır.

PROBLEM YOK, TURUNÇ VAR..